Terminal Center Prešov

INTEGROVANÝ DOPRAVNÝ UZOL - BUS, VLAK, MHD, HOTEL

Terminal Center Prešov je Integrovaný dopravný uzol mesta, ktorý stavebne prepája novú autobusovú stanicu, železničnú stanicu, mestskú dopravu, taxi stanoviská. Ďalej je funkčne doplnený o stavbu hotela s plaveckým bazénom, wellness svetom a kongresovým centrom, administratívnu budovu a o hlavnú stavbu „food-mall-u“ a komunitného centra pre verejnosť. Strecha dominantného objektu je riešená ako 3D betónová škrupina zazelenená intenzívnou výsadbou. Tejto 3D záhrade, rovnako ako aj celému projektu dominuje chrómové UFO s vyhliadkovou kaviarňou.

Hlavnou zmenou oproti pôvodnému riešeniu je prepojenie jednotlivých funkcií suchou nohou. Keďže celková výmera objektu vypĺňa skoro 100% riešeného územia a stále je to málo na konkurencie schopný shopping mall, vytvorili sme tzv. FOOD MALL, teda miesto plné reštaurácií, fastfoodov, kaviarni, doplnené o priestory určené pre verejnosť a záujmové skupiny (napr. umelci či mladí začínajúci podnikatelia), ich mixom sa predpokladá zvýšená atraktivita tohto komplexu, čím vnášame do projektu ďalší aktívny život.

Autobusový aj vlakový terminál je funkčne prerobený tak, aby sa prichádzajúci a odchádzajúci cestujúci nemiešali: čakárne sú umiestnené kolmo nad odchádzajúcimi spojmi. Čakárne sú stvárnené formou sklenených tubusov, z ktorých sú pomocou eskalátorov sprístupnené nástupištia. Keďže vybavovanie cestujúcich a predaj lístkov je na 2. nadzemnom podlaží, suterén železničnej stanice stratil význam – navrhli sme doň tropickú záhradu a lezeckú stenu ako atrakciu pre čakajúcich cestujúcich ale aj ako ďalšie lákadlo verejnosti.

Celý komplex je podpivničený. V suteréne sa nachádzajú parkoviská. Do podzemia sa vchádza z oboch strán Masarykovej ulice a z Východnej ulice. Pôvodné Predstaničné námestie je oveľa menšie, je na ňom navrhnutá fontána s okrasnou zeleňou a drobnou architektúrou, ktorá oddeľuje hlavný vstup do budovy od cyklistického chodníka a vchodu do neatraktívnej vedľajšej budovy.