PROJEKT RODINNÉHO DOMU

AKO NADVIAZAŤ SPOLUPRÁCU?

1) V prvom kroku potrebujeme zistiť náročnosť projektu, teda domu. Predbežným kritériom je jeho veľkosť. Vo formulári nižšie označte aký veľký rodinný dom by ste chceli mať a označte doplňujúce informácie o pozemku a o dome. Predpokladaná cena projektu sa Vám okamžite zobrazí na konci formulára. K cene projektu sa pripočítava cena za architektonickú štúdiu = design fee. Do formulára dopíšte Vaše kontakty a overte dostupnosť / kapacitu ateliéru.

2) Na základe Vášho dopytu / požiadavky na projekt vás budeme kontaktovať, zistíme lokalitu stavby, detaily Vášho zadania a dohodneme si termíny obhliadky pozemku a dodania projektu. Zároveň Vám pošleme návrh zmluvy o dielo, aby ste mali kompletný prehľad o celom priebehu a obsahu projektu. Čo všetko obsahuje projekt sa dočítate nižšie.

3) Projekt sa platí vo viacerých splátkach. Prvá platba pred pracovaním na architektonickej štúdii (design fee, od 4.000,- eur), druhá platba po odovzdaní architektonickej štúdie, tretia platba po odovzdaní dokumentácie pre územné rozhodnutie, štvrtá platba po odovzdaní projektu pre stavebné povolenie a piata platba po odovzdaní realizačného projektu. Naše kritéria na veľkosti domov a im zodpovedajúce ceny architektonických štúdií nájdete tu.

Väčšina ľudí nevie na začiatku spolupráce definovať, čo presne chce. To je úplne v poriadku. My sme tu pre Vás na to, aby sme Vám pomohli nájsť to pre Vás najideálnejšie riešenie. Vy si od nás nekupujete len projekt, ale Váš nový domov, ktorý bude vytvorený presne podľa Vašich snov a predstáv, ktoré spolu zadefinujeme a zhmotníme do architektonickej štúdie, ktorá bude pre Vás tým najlepším riešením na celom svete :)

Podrobný postup prác na projekte

&

Ako vyzerá proces tvorby architektonickej štúdie a naše výhody.

Konzultácie, poradenstvo:

Projekt rodinného domu:

  • 9.000 €

Doplňujúce informácie:

Meno *:
E-mail *:
Telefón:
Ako ste sa o nás dozvedeli:

Políčka označené * sú povinné!

Individuálny projekt rodinného domu – “projekt šitý na mieru”

Keďže pripravujete tak dôležitú investíciu, či už finančne alebo časovo, mali by ste si ju pripraviť dôkladne. Začíname obhliadkou pozemku, naštudovaním si podkladov a tvorbou Architektonickej štúdie. Na štúdii pracujeme spolu s Vami, Váš dom je výsledkom spoločného úsilia, konzultácií a návrhov. Po odsúhlasení architektonickej štúdie začíname pracovať na Projekte spolu s ďalšími odborníkmi (statik, elektrikár, požiarnik, kúrenár, zdravotechnik,…). Projekt je jednostupňový, teda vybavíte s ním územné rozhodnutie, stavebné povolenie a podľa neho Vám stavebná firma celý dom aj zrealizuje.

Aké podklady si pripraviť pred začatím tvorby?

– územnoplánovacia informácia pre Vašu konkrétnu parcelu (stavebný úrad)
– regulatív (stavebný úrad)
– výškopis a polohopis (lokálny geodet)
– zakreslenie inžinierskych sietí

Čo všetko obsahuje individuálny projekt rodinného domu?

Štandardne dostávate celý projekt vytlačený v 5 vyhotoveniach. Každé z vyhotovení obsahuje tieto projekty:

1) architektúra – architektonické a stavebné riešenie
– prvým výkresom je situácia s osadením domu na pozemku, nakreslenými prípojkami inžinierskych sietí, zakreslené susedné parcely a objekty
– sprievodná správa so všeobecným popisom hlavne architektonickej časti
– súhrná technická správa, v ktorej je zrejmá koordinácia všetkých technológií použitých v dome
– výkresy s detailami

2) statika
– statické riešenie musí obsahovať výkresy, podľa ktorých je možné ukladať oceľ do pripravovaných konštrukcií
– tabuľka s výpisom materiálu

3) elektroinštalácie
– veľmi dôležité je naplánovať vyhovujúce rozmiestnenie vypínačov, svietidiel, myslieť na vonkajšie osvetlenie domu, záhrady, auta,…

4) zdravotechnika
– rozvody vody a kanalizácie
– spôsob ohrevu, typ kotla, ohrevu vody, napojenie na domovú prípojku vody, kanalizácie
– vyriešenie dažďových vôd – do vsakovacích systémov, do dažďovej kanalizácie,…

5) kúrenie
– spôsob kúrenia, tepelné straty a z toho vyplývajúca potreba tepla pre dom, v úzkom prepojení s časťou zdravotechnika
– rôzne kombinácie vyhrievacích telies, doplnkové zdroje tepla, tepelné čerpadlá, solárne panely

6) plynofikácia

7) tepelnotechnický posudok
– na základe použitých materiálov a technológií sa Váš pripravovaný rodinný dom posúdi ako celok a teplotechnický posudok predpokladá energetickú náročnosť budúceho domu. Po výstavbe sa na základe zrealizovanej stavby vyhotovuje energetický certifikát

8) protipožiarne zabezpečenie

9) výkaz výmer a rozpočet
– po vyhotovení všetkých častí projektu sa tieto časti spočítajú
– výkaz výmer obsahuje množstvá materiálu a práce, spravidla ho vyžadujú stavebné firmy pri naceňovaní
– rozpočet je kontrolný dokument pre investora, ktorý mu pomáha zorientovať sa v cenách

10) vzduchotechnika a riadené vetranie
– hlavne pri nízkoenergetických a pasívnych domoch sa bez tejto časti nezaobídete. V nízkoenergetických domoch je dôležité efektívne vetranie, prípadne chladenie alebo ohrievanie vzduchu
– rekuperácia – schémy potrubí, typ rekuperačnej jednotky,…

Projekty nad rámec základnej ceny

11) zabezpečovací a kamerový systém

12) projekt organizácie výstavby
– pri väčších domoch a čo najefektívnejšej výstavbe môže byť takýto projekt veľmi užitočný