Ako vzniká projekt

Pár typov, vysvetlenie postupu tvorby a na čo si dať pozor pri realizácii domu.

Obhliadka pozemku

Nech už je pozemok akýkoľvek a kdekoľvek, je dobré vidieť ho na vlastné oči. Každý pozemok má niečo iné, svoju vlastnú identitu. Zaujímavosťou môže byť napríklad výhľad, terénna nerovnosť a iné detaily, ktoré si bežný človek ani neuvedomuje, resp. nevie ich dostatočne využiť v návrhu svojho domu.

Koncepcia domu

Prvým krokom pri navrhovaní rodinného domu a pri tvorbe projektu je umiestnenie na pozemku. S umiestnením úzko súvisí aj veľkosť, podlažnosť, typ strechy a podobne. Veľmi dôležitá je orientácia domu na svetové strany, s tým súvisiace okolité stavby, ktoré môžu tieniť. Keď budete riešiť presklenia, myslíte na to, že v zime bude mať príjemné solárne zisky, no v lete sa vám interiér bude prehrievať a budete ho musieť chladiť. Preto je dobre veľké sklenené plochy tieniť, výšku a hĺbku tieniaceho prvku určíte podľa orietácie na svetovú stranu tak, aby v zime slnečné lúče prenikli do domu čo najviac a v lete aby ste mali chládok, prípadne aj ochranu pred dažďom.

Energetická náročnosť

Konštrukcia stien a stropov nemusí byť vždy tá najdôležitejšia od začiatku, ale je dobre vedieť, ako sa dom bude správať pri zmenách teplôt. V dnešnej dobe vám jednoznačne odporúčam ísť do nízkoenergetických až nulových stavieb. Od roku 2020 sa v Európe budú stavať domy, ktoré budú energeticky nezávislé. Dom sa stavia minimálne na 100 rokov, tak prečo čakať do roku 2020, keď to bude povinnosť? Prečo by ste dnes mali stavať dom, ktorého hodnota o pár rokov bude v porovnaní s energeticky nezávyslými domami výrazne nižšia a navyše energie budete platiť stále? Nie vždy sa to dá zladiť aj s rozpočtom. No nie vždy je to len o peniazoch. Niektoré veci sa dajú urobiť aj s podobným rozpočtom. Ide aj o poznanie a vedomosti, ktoré určia, ako budete bývať a žiť.

Konštrukcia domu

Konštrukcia stien a stropov nemusí byť vždy tá najdôležitejšia od začiatku, ale je dobre vedieť, ako sa dom bude správať pri zmenách teplôt. Na výber dnes máte množstvo stavebných systémov (tehly, pórobetónové tvárnice, drevo, ale aj oceľ, slamu, hlinu a iné možnosti). S konštrukciou úzko súvisí aj zdroj tepla, spôsob vetrania a kúrenia, ktoré vám ovplyvnia minimálne hrúbky konštrukcií a spôsob koncepcie (usporiadania) domu. A samozrejme rozpočet :-)

Pôdorysy a rezy

Po prvých skiciach vám posielame varianty rozloženia domu a následné pôdorysy. Z pôdorysov by už malo byť všetko jasné.Následne sa dom modeluje do 3D zobrazenia a prezentuje sa klientovi. Zmeny, modelovanie opäť zmeny a opäť modelovanie až kým sa spolu s klientom nezhodneme na finálnom riešení. Takto hotové riešenie sa ešte predcízne zvizualizuje, aby sme odladili posledné detaily.

Projekt rodinného domu pre stavebné povolenie a realizačný projekt – príprava podkladov

Akonáhne sa odsúhladí architektonická štúdia, začíname pracovať na projekte pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie s realizačným prehĺbením. Postutne zadávame prácu projektantom statiky, zdravotechniky (voda a kanalizácia, prípadne plyn), elektroinštalácií, teplotechniky, kúrenia, požiarnej ochrany, vetrania. Všetkých projektantov koordinujeme aby nenastali kolízie v realizácii. Po vyhotovení podrobných projektov posielame celú dokumentáciu rozpočtárom, ktorí všetko spočítajú a určia množstvá materiálov a práce.

Inžiniering – vybavenie stavebného povolenia

Pri väčších stavbách ako 300m² alebo dvojpodlažných domoch je väčšinou potrebné vybaviť aj územné rozhodnutie. Po získaní kladného územného rozhodnutia sa žiada o stavebné povolenie. S tými činnosťami sa zaoberajú špecializované firmy alebo živnostníci. Po získaní a správoplatnení stavebného povolenia môžete začať stavať dom!

Výber stavebnej firmy a realizácia stavby

Výberové konanie na dodávateľa vašej stavby môže začať hneď po obdržaní projektu s rozpočtom. Najlepšie je vyberať stavebnú firmu na základe referencií a odporúčaní tých, ktorým dôverujete. Na začiatku väčšinou počujete presne to, čo by ste chceli počuť, pri odovzdávaní stavby to už tak nemusí byť. Dbajte na správne a pravidelné písanie záznamov do stavebného denníka a presné dodržiavanie projektu. Každú zmenu si dôkladne zaprotokolujte v stavebnom denníku. Predídete prípadným sporom počas výstavby a pri odovzdávaní stavby.