tvorbu návrhu domu

1) obhliadka pozemku a úvodná konzultácia, interview

Zistíme aké sú vaše požiadavky na dom, aké sú vaše finančné možnosti, aké stavebné materiály pripadajú do úvahy, poschodový alebo prízemný dom, otázka garáže, prístrešku pre auto alebo parkovacie státie, orientácia na svetové strany a mnoho ďalších vecí, ktoré majú vplyv na design vášho budúceho domu. Prejdeme si prvé koncepcie, ako by váš dom mohol fungovať.

2) Na základe získaných informácii z predchádzajúceho kroku vám pripravíme dispozičné riešenie vášho domu

Dom osadíme na váš pozemok, berúc do úvahy stavebnú čiaru, odstupy od vedľajších pozemkov, prípadné ochranné pásma a povolenú zastavanosť pozemku, prípadne rozlohu, na ktorej by sme sa dohodli v predchádzajúcom kroku. Pôdorysné riešenie bude zohľadňovať svetové strany, váš pozemok, miestne regulatívy, použitý stavebný materiál. Súčasťou budú zakótované vonkajšie rozmery a niektoré dôležité interiérové rozmery, tabuľka miestností s ich výmerami a názvami. V tomto návrhu nebudú zakreslené okná – exteriér bude predmetom nasledujúceho kroku. Ak budeme vidieť hneď viac riešiteľných variant, nakreslíme aj tie.

Štandardne s týmto pôdorysom máme pre našich klientov pripravené hneď aj 3D skice, aby si vedeli naše riešenie lepšie predstaviť.

3) V tomto kroku vám pripravíme zmeny v dipozícii, teda v pôdoryse a následne aj zmenené 3D riešenie

Toto 3D riešenie vám odovzdáme digitálne ako obrázky JPG a v prípade záujmu aj v súbore Google Sketchup, ktorý si môžete zadarmo stiahnúť www.googlesketchup.com a celý návrh si môžete interaktívne prezerať v jednoduchom 3D prostredí. Model vášho domu budete mať osadený presne na váš pozemok a môžete sledovať napríklad osvetlenie slnkom v ktoromkoľvek dni a v ktorejkoľvek hodine v roku. Ak máte v susedstve nejaký vysoký dom alebo strom, namodelujeme vám aj ten a môžete sledovať ako vám vrhá tieň.

V tomto kroku vymýšľame okná a fasádu. V tejto tretej prezentícii vášho návrhu je design domu jasne znázornený. Teraz je priestor na úpravy striech, okien, dverí, obkladov, balkónov, zábradli,… Okrem iného konzultujeme aj pôdorysné riešenie z predchádzajúceho kroku. Nasleduje tzv. ping-pong medzi 2. a 3. krokom, kedy vyladzujeme dispozičné riešenie a design domu.

4) Hľadanie toho ideálneho riešenia

Zpravidla sa jedná o drobné vyladzovanie pôdorysov a exteriéru domu. V tomto kroku už máme namodelované aj okná a dvere, hrúbky a skladby konštrukcií stien, podláh, strechy,.. výsledkom sú finálne pôdorysy, riešenie odkonzultované v prípade potreby aj s miestnym stavebným úradom, 3D model v google sketchupe.

5) V tomto kroku dopracujeme aj ostatné výkresy architektonickej štúdie

situácia s osadením na pozemok, prípojky inžinierskych sietí, pohľady, rezy a profesionálne vizualizácie. Každý dom má svoju vlastnú videoprezentáciu. Pripravíme vám vašu klientsku webstránku, kde budete mať postupne pridávaný obsah – v časti riešenia stavebného projektu. Po dokončení architektonickej štúdie máme podklady pre vypracovanie stavebnej časti projektu, konkrétne: architektúra, statika, zdravotechnika, kúrenie, elektroinštalácie, teplotechnický posudok, protipožiarne zabezpečenie, výkaz výmer a rozpočet. V prípade záujmu aj iné profesie.