Aktívna rekuperácia vzduchu

Vetranie je nevyhnutnou aktivitou počas zdravého fungovania v interiéri – obytnom, administratívnom či obchodnom priestore. Objem vzduchu potrebného na výmenu závisí od intenzity využitia priestoru, počtu ľudí zdržiavajúcich sa v interiéri. Aby sa vetraním nestrácala drahocenná energia, máme k dospozícií hneď niekoľko smart riešení. My odporúčame riadené vetranie vždy kombinovať s rekuperáciou vzduchu.

Rekuperácia vzduchu

Vzduch odchádzajúci z interiéru odovzdá teplo čerstvému prichádzajúcemu vzduchu, spätné odovzdávanie energie. Systém rekuperácie vzduchu sa delí na pasívnu a aktívnu rekuperáciu. Pasívna rekuperácia slúži len na výmenu vzduchu a energie medzi odvádzaným a privádzaným vzduchom. Aktívna rekuperácia navyše vzduch aj dodatočne ohrieva alebo chladí.

Aktívna rekuperácia

Poskytuje užívateľovi viac funkcií naraz a napriek tomu jednotlivé časti môžu aj v prípade poruchy jednej časti pracovať ďalej samostatne alebo dokonca dočasne prebrať aj iné funkcie. Aktívna rekuperácia slúži pre zaistenie vetrania, ohrevu teplej vody, vykurovania a chladenia v rodinných domoch a bytoch.

Vetranie – hlavná funkcia – pasívna rekuperácia

Funguje na princípe odsávania použitého vzduchu z interiéru (kúpeľňa, WC, kuchyňa, komora, sklad,šatník…) a privádzania čistého vzduchu z exteriéru bez straty tepla.

1) Vnútorný vzduch z interiéru, obohatený o teplo a vlhkosť, odovzdáva v krížovom výparníku túto energiu nasávanému vzduchu z exteriéru a ten je vháňaný do interiéru.

2) Takto upravený čistý vzduch je vháňaný do ostaných obytných miestností (obývacia izba, spálňa, pracovňa…).

Funguje len v prípade, ak nie sú otvorené okná.

Výhody  – čistý prefiltroaný vzduch z exteriéru, bezprašnosť, vhodné pre alergikov.

Prívod vzduchu je umiestnený pri okne, nad oknom  –  ideálne na osi dverí , cez ktoré funguje odťah. Odvádzanie vzduchu je umiestnené v miestnostiah v strede podhľadu – nie je požiadavka na presné situovanie.

Transport použitého vzduchu z ostatných miestností (obývacia izba, spálňa, pracovňa…) zabezpečujú netesnosti okolo dverí – preto je ideálne bezprahové riešenie dverí (min 1 – 2 mm medzera od podlahy, alebo  vetracie mriežky – čo nie je podmienka z hľadiska dizajnu).

Na prívod vzduchu je ideálne severná strana domu, záleží však od situovania domu a od ideálnych podmienok odsávanej strany – les, cesta…

Celý proces prebieha vďaka jednotke, ktorá je umiestnená v technickej miestnosti. Z jednotky sú vedené potrubia oceľové, alebo plastové. Vedú sa pod stropom v podhľade, alebo v podlahe. V závislosti od možnosti priestorového  riešenia podhľadu – akú svetlú výšku medzi podhľadom a stropnou doskou nám dovoľuje konštrukcia objektu.

Oceľové vedednie (Ø 200 mm – v podhľade) – má výhody z hľadiska hygieny, trvácnosti a kubatúry vzduchu.

Plastové potrubie (Ø 100 mm – v podhľade) – môže sa pri aktívnej rekuperácii vplyvom teplého vzduchu rozťahovať. V rámci kubatúry toho istého objemu ako pri oceľovom treba použiť viac vetiev do priestoru.

Oceľové vedednie (□ 50 x 200 mm – v podlahe) – v obdĺžnikovom tvare potrubia dochádza ku tlakovým stratám. Treba s tým počítať pri dimenzovaní výkonu – kubatúra.

Podlaha vs. strop
Pri podlahovom riešení z privádzaného vzduchu stúpa teplota väčšinou nižšia ako je teplota ľudského tela a tak pocitovo od podlahy ide chlad hlavne v miestach, kde nebolo nainštalované dodatočné podlahové vykurovanie. V lete počas chladenia studený vzduch zostáva na podlahe a pocit „studených nôh“ je znásobený. Odporúča sa viesť prívod vzduchu zo stropu. Pre zvýšenie účinnosti je možné nainštalovať prívodný ventil s režimom leto / zima.

Teplovzdušné vykurovanie

Ideálne je v prípade nízkoenergetických domov s malými stratami. Vykurovací výkon jednotky pomáha v zime s vykurovaním. V prechodnom období /jar, jeseň/ môže výkon dodaný vetraním stačiť pre udržanie požadovanej teploty v dome a primárny systém vykurovania môže ostať vypnutý. Preto sa odporúča kombinácia s teplovodným vykurovaním – buď s  dopnkovým elektrokotlom k rekuperačnej jednotke – zabudovaný, alebo so separátnym systémom – plynový kotol, elektrický kotol.

Teplovzdušné vykurovanie nie je možné ovládať lokálne, rovnaký teplý vzduch prúdi do všetkých miestností rovnako.

Chladenie

Chladenie aktívnou rekuperáciou je priamo porovnateľné s klimatizáciou v závislosti od nároku a objemu vzduchu. V prípade vyšších objemov či vyššiemu nároku na klimatizáciu je nutné zvážiť samostatný klimatizačný systém.

Chladenie v rámci aktívnej rekuperácie predstavuje schladenie objektu o 5 až 7C °. Výkon závisí od kubatúry chladeného vzduchu, orientácie ku svetovým stranám, miere presklenia (slnečné zisky) a tienenia presklených plôch. Všetky tieto aspekty môžu podporiť efekt chladenia.

Pri chladení funguje opačný proces ako pri vykurovaní. Zariadenie v tomto prípade otočí smer obehovej tekutiny a kondenzátor si vymení funkciu s výparníkom. To má za následok to, že vzduch pred prívodom do miestnosti prejde cez tento výparník a ochladí sa na požadovanú teplotu (napr. 10 C°) a zaistí príjemné vetranie aj počas letného tepla.

Systém sa dá vybaviť Cirkulačným boxom s podporou chladenia v lete. V tomto režime sa nevetrá, ale vzduch len cirkuluje a udržuje chladnú klímu v dome. Interiérový vzduch je nasávaný, ochladzovaný a opäť vháňaný do priestoru. Takto sa zabezpečí príjemná klíma bez prehrievania aj počas vypnutej rekuperácie. Púšťa sa väčšinou počas neprítomnsoti užívateľa pre udržanie príjemnej klímy.

Pred príchodom užívateľa sa môže zapnúť rekuperácia s prívodom vzduchu a vymení sa vzduch v už príjemne vychladenom priestore, čo podporí dojem chladenia.

Chladenie či vykurovanie nie je možné bez ohriatej vody v zásobníku, teda kompresor, cez ktorý prebieha chladiace médium, musí byť v týchto prípadoch zapnutý. Pri výmene tepla bez aktívnej rekuperácie môže byť vypnutý.

Ohrev TÚV

Je hlavnou prednosťou jednotiek s aktívnou rekuperáciou, ktoré fungujú na princípe malého tepelného čerpadla.

Zásobník TÚV má objem 180 l a požiadavka na teplú vodu sa nastavuje na 50-60 C°, čo zriadením pre reálnu spotrebu predstavuje 280 – 300l. Samozrejmosťou v zásobníku je elektrická špirála s výkonom 1,5 kW, ktorá je štandardne vypnutá a je možné ju zapnúť pri vyššom odbere. Špirála je v hornej časti zásobníka, kde sa nachádzda aj odber teplej vody a dohrieva tak celý odber.

Teplývzduch z interiéru prechádza krížovým výparníkom a odovzdáva tu odpadovú energiu – teplo a vlhkosť. Odobraná energia putuje do kompresora, kde sa energia stláča a zvyšuje sa tlak a teplota. Následne sa prečerpáva odobraná energia pomocou média – chladiva – do kondenzátora. Zabezpečí sa tu ohrev TÚV na spomínaných 50-60 C°.

Teplovodné vykurovanie

Rekuperačnú jednotku je možné vybaviť aj elektrokotlom pre teplovodné vykurovanie svýkonom 9KW. Je odporúčané ako primárny vykurovací systém v zimnom období – podlahévé kúrenie a radiátory, pokiaľ nie je navrhovaný samostatný zdroj – plynový kotol… .

Poprípade je možné napojenie plynového kotla na rekuperačnú jednotku ako prídavný zdroj energie:
– Na ohrev TÚV + vykurovanie
– Len na vykurovanie
Znamená to, že sa v prípade potreby prepne na tento prídavný zdroj.

Pripojenie na solárny systém, alebo krbovú vložku

Je možné napojenie aj na solárny systém – vykurovanie bazénovej vody, alebo napojenie na krbovú vložku.