MY RESIDENCE

INDIVIDUÁLNY RODINNÝ DOM NA KĽÚČ

Poskytujeme komplexný balík profesionálnych služieb pre realizáciu Vašej rodinnej rezidencie: od asistencie pri kúpe pozemku až po odovzdanie domu do užívania. Architektonický návrh, projekt stavby, interiéru, exteriéru a následný výber vhodných realizačných firiem, vybavenie stavebného povolenia a dohľad na realizáciu stavby.  Jedná sa o pomerne dlhý a zložitý proces, po ktorom si mnoho stavebníkov povie “už nikdy viac”, no nemusí byť tomu vždy tak.

Ako architekti sme s našimi klientmi už mnoho rokov počas celého procesu plánovania bývania. Náš architektonický servis poskytujeme po celom území Slovenska, Česka a východného Rakúska. Tento proces máme rokmi zabehnutý, stále ho vylepšujeme a zdokonaľujeme podľa aktuálnej potreby našich klientov.

Prepáčte došlo k chybe.
Ďakujeme za Váš e-mail
My Residence #myresidence luxury real estate

VýBER VHODNéHO RIEšENIA

Vytvorili sme 4 základné koncepty prípravy a prístupu k tvorbe Vášho jedinečného bývania.

Podľa zvoleného typu Vášho domu pristupujeme k výberu stavebných materiálov, konštrukčných prvkov, detailov a aj k celkovej architektonickej náročnosti. Architektonická náročnosť prechádza od finančných limitov ku konštrukčným a statickým limitom.

My Residence #myresidence luxury real estate

urban house ***

Urban House alebo Mestský rodinný dom *** je menšia stavba s rozpočtom do 500.000 EUR. Pri tomto type domu pracujeme s rozpočtom veľmi citlivo, avšak podstata unikátneho dizajnu a nadčasových riešení je vždy prioritou č. 1.
design fee: 4.000,-

.

Golden House ****

Golden house alebo Zlatá stredná cesta **** je vyvážené racionálne riešenie pre 4 – 5 člennú rodinu s dôrazom na priestrannosť, zmysel pre detail, funkčnosť. Rozpočet je limitovaný na cca 1 mil. EUR.
design fee: 6.000,-

.

Premium Solutions *****

Premium Solutions alebo Tie najlepšie materiály a riešenia ***** sú vhodné pre našich drahých priateľov, ktorí majú možnosť dopriať si to najlepšie z najlepšieho. Kvalitatívne bez kompromisov. Jediným limitom môže byť statik a dostupné konštrukcie.
design fee: 9.000,-

.

Unlimited Luxury Residence *******

Doprajte si čokoľvek. Budeme Vás prevádzať pri realizácii Vašej rezidencie na mieste stavby ale aj pri výbere vhodných doplnkov kdekoľvek na svete.
design fee: 40.000,-

.

Pošleme Vám odkaz na naše portfólio a 3 otázky. Nechajte nám e-mail.

Prepáčte došlo k chybe.
Ďakujeme za Váš e-mail
#myresidence

JEDNODUCHO & TRANSPARENTNE

koncept a obchodný model

1) PREDSTAVENIE

Našim cieľom je odovzdať Vám všetky potrebné informácie o nás elektronickým spôsobom. Na tomto webe sa dozviete koľko stoja naše služby a s čím všetkým Vám vieme pomôcť. Mailom vám pošlem podrobný popis cenotvorby projektu a finančný plán (za projekt sa platí v postupných platbách tak, ako vznikajú jednotlivé stupne projektovej dokumentácie). Na sociálnych sieťach zdieľame všetko na čom pracujeme, či už z projekcie alebo realizácie (facebook, instagram, youtube). Vzájomne si takto vieme ušetriť čas a keď dôjde k osobnému stretnutiu, v priebehu 30 minút si prídeme na to, či si ako osobnosti budeme rozumieť pri návrhu Vášho domu.

Prvé stretnutie je u nás a o nás. Prejdeme si koncepciu zmluvy o dielo a keď sú naše podmienky z Vašej strany akceptovateľné, môžeme prejsť k Vašim požiadavkám. Dohodneme sa na limitoch: cena, veľkosť, náročnosť, doplnky. Predstavíme Vám kľúč, s ktorým sa tvorí cenový odhad stavby.    
..

2) ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA

Na základe Vašich požiadaviek spolu s Vami vytvoríme individuálny návrh Vášho nového domova. Vybraný koncept spolu vyladíme a vyšperkujeme, overíme súlad s územným plánom. V prípade, že v regióne, v ktorom plánujete výstavbu máme možnosť a kapacitu zrealizovať výstavbu, vypracujeme Vám cenovú ponuku na holodom s technológiami. Cenová ponuka je spracovaná formou položkového výkazu výmer a keďže sa robí pred dokončeným realizačným projektom, môže sa líšiť od finálneho výkazu výmer urobeného na základe kompletne vypracovaného realizačného projektu v rozmedzí + / – 7,5%. Po akceptácii cenovej ponuky podpisujeme zmluvu o dielo na realizáciu stavby domu.

Design fee / Štartovací balíček služieb
Architektonická štúdia s výkazom výmer a ponukou na realizáciu stavby do fázy Holodom s technológiami. Projekt máme predrokovaný na príslušných úradoch. Plynule prechádzame do ďalších fáz projektu.
..

3) PROJEKT

Po odsúhlasení architektonickej štúdie začíname pracovať na projekte. Prvá fáza projektu je stupeň Dokumentácia pre územné rozhodnutie. Ak to je možné, zlúči sa s druhou, čo je stupeň Dokumentácia pre stavebné povolenie. Po získaní stavebného povolenia a pred dokončením realizačného projektu je dobré spracovať projekt interiéru. V zimnom období, keď sa s výstavbou nedá začať, dopracujeme projekt interiéru a následne zapracujeme prípadné zmeny a doplnenia do realizačného projektu. Ak je načasovanie projektu nastavené tak, že hneď po získaní stavebného povolenia treba začať stavať, projekt interiéru dokončujeme počas realizácie stavby.

Začneme s prípravou projektu, vybavíme stavebné povolenie a rozbehneme proces výstavby. Po získaní stavebného povolenia spracujeme detailný projekt interiéru a dopracujeme realizačný projekt. Počas realizácie projektu interiéru, keď sú jasné použité materiály v celom objekte, je možné aktualizovať rozpočet do finálnej podoby. Výsledná suma bude závisieť od Vami zvolených / odsúhlasených prvkov, dekorov a materiálov. Priebeh stavby koordinujeme v spolupráci s našimi skúsenými partnermi. Detailným harmonogramom stavby máme priebeh realizácie pod kontrolou. Končíme spevnenými plochami a záhradou.

Ako vzniká, aká je cenotvorba projektu a čo všetko obsahuje nájdete tu:
[projekt rodinného domu].

Podrobné informácie o návrhu interiéru nájdete tu: [projekt interiéru].

Nič neodkladajte na neskôr. Nechajte nám e-mail, budeme Vás kontaktovať.

Prepáčte došlo k chybe.
Ďakujeme za Váš e-mail

Je mnoho dôvodov, prečo je výhodné spolupracovať s nami ako architektmi a tvorcami návrhu od úplneho začiatku

1) Zodpovednosť za celok

Väčšina našich zákazníkov stavia druhý dom. Väčšina našich domov sú luxusné dizajnové vily, rezidencie. Naše stavby voláme “rodinný dom” kvôli legislatíve: v územných plánoch sa stavby definujú a následne povoľujú a kolaudujú ako rodinné domy. To, čo navrhneme, vieme, že sa dá postaviť v TOP kvalite a za primerané ceny. Prehľad o cenách práce a stavebných materiáloch máme, väčšinu dokonca predávame sami.

2) Asistencia pri výbere a kúpe pozemku

Je dobré mať určitú predstavu a čo najjasnejšie sformulované požiadavky a kritéria na budúci domov. Pred kúpou pozemku Vám vieme overiť reálnosť a časovú náročnosť na zrealizovanie Vášho investičného zámeru. Vyžiadame si územnoplánovaciu informáciu, naštudujeme si územný plán a plánovaný vývoj lokality, overíme dostupnosť a kapacity inžinierskych sietí.

3) rozpočet pod kontrolou

Našim pracovným postupom je okrem iného aj nastavenie ceny budúcej stavby. Pred začatím navrhovania Vám predstavíme základný kľúč, na základe ktorého vytvárame cenu za stavbu domu. Ak sa dizajn domu začne uberať k cenovo náročnejším riešeniam, včas Vás na to upozorníme a individuálne prispôsobíme návrh domu alebo plánovanú cenu výstavby. Takéto konzultácie praktizujeme priamo s našimi subdodávateľmi stavby, ktorí vedia, že to budú realizovať (v predom vymedzenom rozpočte a čase) a zanedbanie tejto ich súčinnosti ich môže v konečnom dôsledku nepríjemne prekvapiť počas realizácie. Za štandardných okolností stavebné firmy nekonzultujú v takej miere tvorbu a vývoj projektu, ale počkajú si na výkaz výmer a následne ho nacenia, čo je už samozrejme neskoro, keď je projekt vypracovaný a odovzdaný.

4) úspora času počas projektovania a získavania stavebného povolenia

Štandardne sa odovzdá projekt a začínajú sa zbierať vyjadrenia a podklady pre získanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Následne sa podá žiadosť o územné rozhodnutie a po získaní právoplatnosti sa podobný proces opakuje aj pri stavebnom konaní. V mnohých prípadoch je potrebné doložiť aj súhlas mesta s investičným zámerom ešte pred územným konaním.

Tieto procesy vieme urýchliť práve tým, že si zabezpečujeme inžiniersku činnosť, dizajn aj realizáciu sami, a tak si vieme vyladiť pomerne zložitý trojuholník. Dizajn Vám musí vyhovovať, úrady to musia akceptovať a zároveň náklady na realizáciu a samotná realizovateľnosť musí byť pod kontrolou.

Architektonickú štúdiu konzultujeme počas jej tvorby s dodávateľmi dôležitých častí stavby (statika, okná, tienenie, kúrenie) a s úradmi. Cenu realizácie máme do veľkej miery pod kontrolou, pretože kľúč na výpočet ceny stavby je známy aj Vám od začiatku realizácie, v prípade zložitejších konštrukcií či technológií Vás včas upozorníme. Legislatívne vieme pripravovať niektoré vyjadrenia aj počas navrhovania a projektovania. Vždy si pripravíme do prezentovateľnej podoby to, čo potrebujeme pre úradníkov, ak je to možné a aj v rozpracovanom štádiu projektu a nečakáme do jeho finálneho ukončenia.

5) autorský dozor / projektový manažér stavby

Realizáciu našich projektov chceme mať plne pod kontrolou. To, čo navrhneme, chceme aj zrealizovať, aby naše projekty neostali pekné len na papieri, ale aj v skutočnosti. Naše projekty realizujú naši ľudia, naše pracovné a obchodné vzťahy sú harmonické a profesionálne. Máme spoločný cieľ – výborný výsledok a spokojný zákazník.

V praxi to znamená, že keď pri tvorbe konceptu domu máme odkomunikované s dodávateľmi okná, obklady či iné konštrukcie, zároveň schválený dizajn a cenu jednotlivých častí, nikto nám počas realizácie neskúša pretlačiť neoverené riešenia a dodávateľov, ktorí netušia čo s čím súvisí a aké sú ďalšie náväznosti a súvislosti.

Keď máme predom naplánovaný celý proces realizácie s našimi dodávateľmi a subdodávateľmi, nemá nás čo zdržiavať. Ani počasie :)

6) projekt interiéru za zvýhodnenú cenu

Ak si od nás vyberiete realizáciu rodinného domu na kľúč, poskytneme Vám projekt interiéru vo zvýhodnenej cene.

7) nekončíme holodomom, ale interiérom

V predom dohodnutej fáze spolupráce v závislosti na navrhovanom riešení začíname s návrhom interiéru. Vždy je potrebné začať skôr, aby sme predišli prerábaniam a búraniam.

Usmerníme Vás pri výbere interiérových materiálov a doplnkov. V prípade záujmu Vás zoberieme aj priamo do fabrík a do showroomoch našich overených dodávateľov dlažieb, obkladov či sanity. Svetelné riešenia zabezpečujeme na najvyššej profesionálnej úrovni a obchodujeme s výrobcami z celého sveta, rovnako záleží len na Vašej náročnosti.

8) záhrada

Po našom odchode nezanechávame za sebou stavenisko, ale profesionálne navrhnutú a vybudovanú záhradu a okolie domu. Pravidelný servis našim záhradníkom je samozrejmý. Záleží len na náročnosti výsadby.

9) umelecké doplnky

Máte radi umenie? Aj my. Po osobnej konzultácii Vás vieme správne nasmerovať na Vám dostupné a požadované riešenia.

10) relaxačné doplnky

Máte radi saunovanie, kúpanie sa v interiéri či exteriéri? Sauny, bazény, vírivky a iné doplnky bežne aplikujeme v našich projektoch, pripravíme ich aj pre Vás.

Prvý kontakt je ideálny e-mailom. Využite hociktorý formulár alebo mi priamo napíšte na: peter.svorc@apsp.sk pre výmenu vstupných informácií. 

Prepáčte došlo k chybe.
Ďakujeme za Váš e-mail

Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku na návrh a následnú realizáciu Vášho rodinného domu na kľúč.

Využite náš kontaktný formulár, my Vás budeme do 48 hodín spätne kontaktovať s doplňujúcimi otázkami a náslende Vám pripravíme individuálnu cenovú ponuku.

luxusné rodinné domy