PROJEKT RODINNÉHO DOMU

 

AKO NADVIAZAŤ SPOLUPRÁCU?

V prvom kroku potrebujeme zistiť náročnosť projektu. Predbežným kritériom je jeho dizajnová náročnosť,  veľkosť a/alebo rozpočet. Náš základný honorár = cena za architektonickú štúdiu (design fee) + cena za projekt.

VýBER VHODNéHO RIEšENIA

Vytvorili sme 4 základné koncepty prípravy a prístupu k tvorbe Vášho jedinečného bývania.

Podľa zvoleného typu Vášho domu pristupujeme k výberu stavebných materiálov, konštrukčných prvkov, detailov a aj k celkovej architektonickej náročnosti. Architektonická náročnosť prechádza od finančných limitov ku konštrukčným a statickým limitom.

My Residence #myresidence luxury real estate

urban house ***

Urban House alebo Mestský rodinný dom *** je menšia stavba s rozpočtom do 500.000 EUR. Pri tomto type domu pracujeme s rozpočtom veľmi citlivo, avšak podstata unikátneho dizajnu a nadčasových riešení je vždy prioritou č. 1.
design fee: 4.000,-

.

Golden House ****

Golden house alebo Zlatá stredná cesta **** je vyvážené racionálne riešenie pre 4 – 5 člennú rodinu s dôrazom na priestrannosť, zmysel pre detail, funkčnosť. Rozpočet je limitovaný na cca 1 mil. EUR.
design fee: 6.000,-

.

Premium Solutions *****

Premium Solutions alebo Tie najlepšie materiály a riešenia ***** sú vhodné pre našich drahých priateľov, ktorí majú možnosť dopriať si to najlepšie z najlepšieho. Kvalitatívne bez kompromisov. Jediným limitom môže byť statik a dostupné konštrukcie.
design fee: 9.000,-

.

Unlimited Luxury Residence *******

Doprajte si čokoľvek. Budeme Vás prevádzať pri realizácii Vašej rezidencie na mieste stavby ale aj pri výbere vhodných doplnkov kdekoľvek na svete.
design fee: 40.000,-

.

<br />

Konzultácie, poradenstvo:

Projekt rodinného domu:

  • 9.000 €

Doplňujúce informácie:

Meno *:
E-mail *:
Telefón:
Ako ste sa o nás dozvedeli:

Políčka označené * sú povinné!

Individuálny projekt rodinného domu

Začíname obhliadkou pozemku, naštudovaním si podkladov a tvorbou Architektonickej štúdie. Na štúdii pracujeme spolu s Vami, Váš dom je výsledkom spoločného úsilia, konzultácií a návrhov. Po odsúhlasení architektonickej štúdie začíname pracovať na Projekte spolu s ďalšími odborníkmi (statik, elektrikár, požiarnik, kúrenár, zdravotechnik,…).

Podklady pred začatím

  • územnoplánovacia informácia pre Vašu konkrétnu parcelu (stavebný úrad)
  • regulatív (stavebný úrad)
  • výškopis a polohopis (lokálny geodet)
  • zakreslenie inžinierskych sietí

 

Čo všetko obsahuje individuálny projekt rodinného domu?

Štandardne dostávate celý projekt vytlačený v 5 vyhotoveniach. Každé z vyhotovení obsahuje tieto projekty:

1) architektúra – architektonické a stavebné riešenie
– prvým výkresom je situácia s osadením domu na pozemku, nakreslenými prípojkami inžinierskych sietí, zakreslené susedné parcely a objekty
– sprievodná správa so všeobecným popisom hlavne architektonickej časti
– súhrná technická správa, v ktorej je zrejmá koordinácia všetkých technológií použitých v dome
– výkresy s detailami

2) statika
– statické riešenie musí obsahovať výkresy, podľa ktorých je možné ukladať oceľ do pripravovaných konštrukcií
– tabuľka s výpisom materiálu

3) elektroinštalácie
– veľmi dôležité je naplánovať vyhovujúce rozmiestnenie vypínačov, svietidiel, myslieť na vonkajšie osvetlenie domu, záhrady, auta,…

4) zdravotechnika
– rozvody vody a kanalizácie
– spôsob ohrevu, typ kotla, ohrevu vody, napojenie na domovú prípojku vody, kanalizácie
– vyriešenie dažďových vôd – do vsakovacích systémov, do dažďovej kanalizácie,…

5) kúrenie
– spôsob kúrenia, tepelné straty a z toho vyplývajúca potreba tepla pre dom, v úzkom prepojení s časťou zdravotechnika
– rôzne kombinácie vyhrievacích telies, doplnkové zdroje tepla, tepelné čerpadlá, solárne panely

6) plynofikácia

7) tepelnotechnický posudok
– na základe použitých materiálov a technológií sa Váš pripravovaný rodinný dom posúdi ako celok a teplotechnický posudok predpokladá energetickú náročnosť budúceho domu. Po výstavbe sa na základe zrealizovanej stavby vyhotovuje energetický certifikát

8) protipožiarne zabezpečenie

9) výkaz výmer a rozpočet
– po vyhotovení všetkých častí projektu sa tieto časti spočítajú
– výkaz výmer obsahuje množstvá materiálu a práce, spravidla ho vyžadujú stavebné firmy pri naceňovaní
– rozpočet je kontrolný dokument pre investora, ktorý mu pomáha zorientovať sa v cenách

10) vzduchotechnika a riadené vetranie
– hlavne pri nízkoenergetických a pasívnych domoch sa bez tejto časti nezaobídete. V nízkoenergetických domoch je dôležité efektívne vetranie, prípadne chladenie alebo ohrievanie vzduchu
– rekuperácia – schémy potrubí, typ rekuperačnej jednotky,…

Projekty nad rámec základnej ceny

11) zabezpečovací a kamerový systém

12) projekt organizácie výstavby
– pri väčších domoch a čo najefektívnejšej výstavbe môže byť takýto projekt veľmi užitočný