PROJEKTY BYTOVÝCH DOMOV, HOTELOV, ADMINISTRATÍVNYCH BUDOV,…

Poskytujeme komplexný balík profesionálnych služieb od spracovania architektonickej štúdie a investičného zámeru cez všetky požadované stupne projektu až po dodávku interiéru.

Venujeme sa rezidenčným projektom (bytové domy, hotely), administratívnym projektom, priemyselným stavbám. Máme radi výzvy, oslovte nás s ľubovoľným architektonickým zadaním.

Cenu a rozsah projektu vždy ladíme individuálne. V prípade záujmu o nadviazanie spolupráce nás kontaktujte, dohodneme si osobné stretnutie.